Trygghet

Trygghet ska inte vara en klassfråga

Du ska kunna känna dig trygg i hela Botkyrka. Ett fåtal kriminella ska inte få förstöra för oss Botkyrkabor och skapa otrygghet och oro, så enkelt är det.

Våra Stadsdelar skall vara moderna och välskötta. Här ska finna platser där vi kan mötas och leva våra liv. Du ska inte behöva vara rädd när du går hem, och du ska inte behöva ta omvägar runt stök på torg och gator.

Därför vill vi tillsammans med polisen kraftfull agera för att tränga ut de kriminella som verkar i Botkyrka. Kommunen och polisen skall kontinuerligt, varje vecka stämma av läget för att tillsammans kunna stoppa kriminalitet och förebygga att inte nya händelser sker. När kommunen och polisen arbetar tillsammans hör och ser vi mer, och kan få ett mer effektivt arbete för trygghet.

Även skolan, räddningstjänsten och socialtjänsten är viktig i vårt trygghetsarbete. Tillsammans med dem vill vi utöka det våldsförebyggande arbetet för att fånga barn och unga som finns i riskzonen för att hamna i kriminalitet och lotsa dem till andra alternativ. Ingen ungdom ska behöva bli lockad av kriminella gäng.

Vi kan alla göra skillnad i att skapa det trygga Botkyrka. Som boende i Botkyrka ska du kunna engagera dig i föreningsliv, nattvandringar och grannsamverkan. Därför vill vi stärka stödet till det samlade civilsamhället, så att vi alla tillsammans  kan bidra till trygga, trivsamma och levande stadsdelar.

Vi vill också tillsammans med polisen sätta upp fler trygghetskameror, bygga om otrygga platser och flytta på verksamheter för att skapa liv och rörelse, för att göra det svårare för kriminella att verka i skymundan.

Trygghet börjar i skolan. När barnens betyg går upp, så går stöket ner. Vi vill utveckla vår skola så att alla barn klarar att nå målen. Vi ska också stärka alla våra barn med våldsförebyggande arbete i skolan, så att vi får starka och modiga barn som säger säga emot när kompisen gör något dumt.

Trygghet skapas också med framtidstro. Kriminalitet är resultat av utanförskap. Genom att fokusera på att få unga vuxna i jobb, att få egen försörjning och möjligheten att förverkliga sig själva skapar vi den framtidstro och gemenskap som är kriminalitetens största fiende.