Trygghetskameror

Det sker saker i vår kommun som är helt oacceptabla. Ett fåtal kriminella ska inte få förstöra för oss Botkyrkabor eller bestämma i vår ort. Det räcker nu!

Därför ska vi störa ut de kriminella, och det ska vi göra tillsammans. Regeringens satsning på polisen har gjort att de gått från att vara 60 till att nu vara nästan 180 poliser. 

Vi vet att det är vid och runt tunnelbanan och vissa centrum vid vissa tider, otryggheten är som störst. Det är framförallt kvinnor som känner av otryggheten där. Det är inte acceptabelt. Därför behöver vi sätta upp trygghetskameror där. Då vet vi att de kriminella gängen drar sig därifrån.