Ge ungdomar en bra start

Alla individer är olika och därför behöver det finnas olika ingångar till arbetsmarknaden. För oss socialdemokrater handlar det om allt från att göra det möjligt för ungdomar att få sitt första sommarjobb, att erbjude ett brett utbud av vuxenutbildningar och SFI, till särskilda insatser för de som står extra långt från arbetsmarknaden. Vi vill också ha en jämlik arbetsmarknad utan diskriminering.

Vi socialdemokrater har bestämt oss för att ta krafttag mot ungdomsarbetslösheten. Ingen ung människa ska behöva gå utan arbete eller utbildning i mer än 90 dagar.

Vi vill

  • Sänka ungdomsarbetslösheten i Botkyrka till nivå med länssnittet före 2022
  • Erbjuda en ungdomsgaranti för att få ungdomar i jobb
  • Erbjuda alla 16-18-åringar sommarjobb