Våldsförebyggande

Trygghet börjar även innan något skarpt sker. Medan vi ska stötta polisen i att kunna få fast kriminella så är kommunens huvudsakliga uppgift att jobba våldsförebyggande. Med strategiskt våldsförebyggande arbete i alla skolor och alla åldrar kommer vi skapa en starkare och tryggare generation som säger ifrån mot våld.

Därför kommer vi utöka våra våldsförebyggande arbeten som vi har mellan skolan, polis, Räddningstjänst och socialtjänsten. Med hjälp av “MVP” (Mentors in violence prevention) och “Tåget” ska vi stärka alla elever och även systematiskt kunna möte de barn och unga som är i riskzonen för att hamna i kriminalitet eller på annat vis mår dåligt.

Vi ska också stärka civilsamhället för att kunna vara med och skapa trygghet och trivsel. Genom att ha mer nattvandringar, fler föreningsaktiviteter på helgerna samarbete med grannstöd/grannsamverkan och mycket mer kan vi skapa levande stadsdelar där vi tillsammans skapar trivsel och ro.