Våldspreventivt arbete

Det sker saker i vår kommun som är helt oacceptabla. Ett fåtal kriminella ska inte få förstöra för oss Botkyrkabor eller bestämma i vår ort. Det räcker nu!

Därför ska vi störa ut de kriminella, och det ska vi göra tillsammans. Regeringens satsning på polisen har gjort att dom gått från att vara 60 till att nu vara nästan 180 poliser.

Vi har startat ett extremt nära samarbete mellan kommunens säkerhetsavdelning, skola, socialtjänst, Botkyrkabyggen och Polis. Varje vecka träffas vi och går igenom vad som skett och gör en plan för vad vi ska göra nästa vecka. Genom att skapa en lägesbild kan vi gemensamt agera hårt när det sker något, men också långsiktigt och förebyggande. Nästa steg är att vi ska skapa ett våldspreventivt center som vi kan jobba ifrån, tillsammans kommun och polis.

Vi ska se till att alla Botkyrkabor kan vara med och bidra till detta samarbete. Ser man eller hör man något ska man enkelt kunna skicka det till oss. Så att vi kan agera snabbt!

Vi vet att det är vid och runt tunnelbanan och vissa centrum vid vissa tider som otryggheten är som störst. Det är framförallt kvinnor som känner av otryggheten där. Det är inte acceptabelt. Därför behöver vi sätta upp trygghetskameror där. Då vet vi att de kriminella gängen drar sig därifrån.

Även lagarna behöver skärpas. De som rekryterar till kriminella gäng ska stå inför hårda straff. För vi som samhälle måste både vara hårda mot de som organiserar brottsligheten och fånga upp de ungdomar som riskerar att hamna illa. Därför ska vi fortsätta jobba förebyggande i skolorna, ha mer aktiviteter på kvällarna och framförallt se till att alla lyckas. För när betygen går upp så går stöket ned.

Så ska vi arbeta metodiskt för att öka tryggheten i hela kommunen. Trygghet ska inte vara en klassfråga.