Vård- och omsorgsboende

Botkyrka växer och i takt med det måste vi bygga, mycket. Vi måste också bygga blandat. I Botkyrka ska det finnas bostäder, hem, för alla delar av livet. När du behöver mer omsorg i vardagen ska du få valmöjligheter. Det har aldrig byggts så många vård- och äldreomsorgsboende i Botkyrka som nu. Vi bygger vård- och äldreomsorgsboenden i alla stadsdelar, för att du inte ska behöva flytta från din stadsdel. 

Även trygghetsbostäder är någonting vi måste bygga mer av, för att du ska känna dig trygg i ditt hem. För trygghetsboende behöver du inte biståndsbeslut, du kan hyra eller köpa din bostad.