Vård

Sjukvård ska inte vara en klassfråga

När vi blir sjuka ska den bästa tänkbara sjukvården finnas nära och tillgängligt. Du ska inte behöva sitta i timmar på en akutmottagning eller riskera vänta i månader på livsviktiga ingrepp. Din plånbok ska inte heller avgöra om du har råd att ta ditt barn till sjukhus eller ej. Därför ska alla barn få gratis sjukvård.

Stockholm läns landsting är Sveriges rikaste landsting och styrs av Moderaterna tillsammans med allianspartierna. Trots landstingets goda ekonomi är akutvården ständigt överbelastad med extremt långa väntetider. Våra sjukhus tvingas ge vård tillpatienter i korridorer, istället för undersökningsrum och vår personal går på knäna.

Det är tack vare vår fantastiska personal som vården går runt. Varje dag gör de underverk och tar hand om varje patient. Men förutsättningarna de tvingas arbeta under är orimliga. Underbemanning, stress och överbeläggningar är vardag för vårdpersonalen. Det behövs mer personal så att varje anställd kan göra sitt jobb och samtidigt hålla på sikt.

Vi vill vända utvecklingen för sjukvården i Stockholms län. Vi behöver fler vårdcentraler där behovet är som störst för att du, när du behöver det, ska få vård nära dig.  Vi vill också öppna ett närsjukhus i Tumba. För när de lite mindre komplicerade sjukfallen som behöver professionell vård kan hanteras nära dig, minskar köerna på våra akutmottagningar. På så sätt frigörs platser och tid för vård för på akutmottagningarna.

Akutmottagningarna och sjukhusen måste fungera. Därför behövs mer personal så att mottagningar som tvingats stänga på grund av personalbrist, under Moderaternas ledning, kan öppnas igen. Det gör vi genom att öka antalet utbildningsplatser för AT- och ST-läkare, genom att ge vårdpersonal möjlighet att vidare- och specialistutbilda sig med bibehållen lön. Vi gör det också genom att införa nya flexibla arbetstidsmodeller med möjlighet till arbetstidsförkortning. Det behövs också mer pengar som satsas på akutmottagningarnas verksamhet.

Vi blir sjuka i hela länet, därför ska inte den bästa vården koncentreras till enbart centrala Stockholm. När du är sjuk och som svagast ska samhället vara som starkast, oavsett var du bor.

Vi har gjort vårt val, satsningar på sjukvården går före privatiseringar och skattesänkningar. Den 9/9 kan du också göra ditt val, för en bättre sjukvård för alla.

Vi vill

  • Öka resurserna till vårdcentralerna och avlasta akutsjukhusen 
  • ‍Öka resurserna till akutsjukhusen och öppna vårdplatser som idag är stängda 
  • ‍Bygga ett närsjukhus i Tumba 
  • ‍Att det ska vara en barnmorska per födande kvinna
  • ‍Satsa på fortbildning för all personal
  • ‍Stärka löneutvecklingen för undersköterskor och sjuksköterskor 
  • ‍Införa avgiftsfri barnsjukvård
  • Att sjukvårdens pengar ska gå till sjukvård, inte till konsultkostnader