Vinster i välfärden

Vinstjakten hör inte hemma i svensk välfärd. Resurser avsatta för välfärden ska användas till att förbättra skolresultaten och ge våra äldre en trygg omsorg - inte till stora vinstuttag.

Våra gemensamma skattepengar ska gå till att göra skolan och omsorgen bättre. Välfärden är till för våra barn, elever och äldre med omsorg - inte för att berika ägarna. I vårt starka samhälle går skattepengar till det som de är avsedda för och inte till vinstjakt.  

Idag gör många vinstdrivande friskolekoncerner vinst på att ha lägre lärartäthet, sämre löner och färre specialpedagoger. Flera skolor har gått i konkurs efter överetablering och misskötsel. Tusentals elever har plötsligt stått utan skola. Det är inte acceptabelt. Syftet med svensk skola ska aldrig vara vinst eller religiös påverkan.

På samma sätt har privat driven äldreomsorg lägre bemanning och otryggare anställningar för personalen. Det drabbar omsorgen om våra äldre.  

Vinst som drivkraft går inte att förena med målet om en jämlik välfärd. Utförare kommer vilja “skumma grädden av mjölken”, dvs. attrahera kunder som har små behov eller ger hög ersättning i förhållande till sina behov. För oss Socialdemokrater är det grundläggande att välfärden ska vara skattefinansierad och fördelas efter behov - inte köpkraft.