Vuxenutbildning

Sverige ska vara ett land där människor genom hela livet kan utbilda sig och fylla på sina kunskaper för att ta de jobb som växer fram. I en allt mer kunskapsintensiv ekonomi ställs högre krav på förnyade kunskaper och färdigheter.  

Utbildning lönar sig. För den enskilda och för samhället. Utbildning ger frihet och fler valmöjligheter. För samhället leder utbildning till bättre matchning och högre tillväxt. Den svenska modellen innebär att vi konkurrerar med kunskap och kompetens, inte med sänkta löner. 

Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft, men också till människors frihet att forma sina egna liv. Men utbildning är inte längre något man får en gång som ung. I dagens samhälle och arbetsliv krävs kontinuerlig kompetensutveckling. Fler kommer sadla om och byta yrkesbana mitt i livet.

Vi behöver fortsätta satsa på vuxenutbildningen för att skapa ett tryggare Sverige. Den är central för omställning, komplettering och för att uppfylla människors drömmar. Även folkhögskolan har en viktig roll för att få människor att återfinna lusten att lära och därefter kunna gå vidare till jobb eller studier.