Yrkesvux

Botkyrka ska vara en kommun där människor genom hela livet kan utbilda sig och fylla på sina kunskaper för att ta de jobb som växer fram. I en allt mer kunskapsintensiv ekonomi ställs högre krav på förnyade kunskaper och färdigheter. Vi Socialdemokrater ser också att kommunen kan bidra med att hjälpa människor som står utanför arbetsmarknaden till jobb genom att kunna erbjuda en bra vuxenutbildning. Vi ser också att vi har bristyrken i samhället och i Botkyrka och att det därför är viktigt att erbjuda yrkesutbildningar på vuxenutbildningen.