Möt Våra TOppkandidater

Kandidat till kommunstyrelseordförande

Ebba Östlin

Jag är mamma och Tullingebo och ägnar den mesta av min tid åt att driva på för utveckling av nya Botkyrka. Jag tänker att vi behöver göra upp med historien, som inte är så ljus alla gånger, och bygga något nytt.

Högsta prioriteten för oss är då att bryta segregation. Det gör vi genom att skapa trygga och levande stadsdelar, med blandad bebyggelse. Att vara trygg ska inte vara en klassfråga. Det handlar också om att skapa en skola med ordning och reda i klassrummet så att alla barn kan lyckas. För vi vet att när barnen lyckas i skolan så går strulet ner på gatorna. Lyckas vi inte med skolan, då kommer dagens problem också vara morgondagens.  

Kandidat till Sveriges riksdag

Serkan Köse

Jag heter Serkan Köse och är född i Turkiet med kurdisk bakgrund. 1986 flyttade jag som tioåring med familjen till Sverige. Jag är uppvuxen i Fittja, där jag fortfarande bor tillsammans med min fru och våra tre barn.

Idag är jag ordförande för Socialdemokraterna i Botkyrka och är riksdagsledamot sedan valet 2014. Där fokuserar jag framförallt på arbetsmarknadsfrågor, ungdomars situation och utrikespolitik. I mitt arbete med utrikesfrågor arbetar jag särskilt med mänskliga rättigheter. Något som ligger mig varmt om hjärtat.

Det var under min uppväxt i Fittja som mitt politiska engagemang växte och min övertygelse om att alla människor ska ha rätt till lika förutsättningar för att kunna förverkliga sina drömmar. På nära håll har jag upplevt att alltför många människors kompetens har förlorats på grund av trångsynthet och fördomar. Det är detta som driver mig politiskt, att se till att alla har en röst och att alla räknas i vårt samhälle.

Jag kämpar varje dag för att segregationen ska brytas och tryggheten ökas. Det kommer att ta tid men är ett måste för att alla ska få samma chans att lyckas i livet. Att bryta segregationen är ett arbete som måste göras från grunden, det bil säga vi måste komma åt de mekanismer som bidrar till ökade klyftor.

I dag står många av våra bostadsområden inför stora utmaningar. Det handlar om att bekämpa brottslighet, minska långtidsarbetslöshet, lyfta skolorna och elevernas resultat, stärka samhällsservicen, minska bostadssegregationen, stärka demokratin och stödja det civila samhället.

Därför är det bra att regeringen kraftsamlar och föreslår åtgärder för jämlikhet och som minskar klyftorna. För ska Sverige hålla ihop måste samhällsbygget vara rättvist och segregationen bekämpas.

Lika hårda som vi är mot brottens orsaker, ska vi också vara mot brotten. Vi ska aldrig acceptera kriminella typer som springer ute på våra gator och torg. De ska bort och arresteras. Samtidigt ska vi också bekämpa det som banar vägen för kriminalitet, våldet och drogerna. Nämligen det ojämlika samhället att inte alla barn lyckas i skolan och arbetslöshet. Det gör vi genom att stärka och utveckla välfärden.

Därför är kampen för jämlikhet en kamp för trygghet.

Därför är kampen för bättre välfärd; skola, vård och omsorg och sjukvård, också en kamp för trygghet.

Vårt budskap tydligt; Att känna sig trygg ska inte vara en klassfråga.

Kandidat till landstingsråd

Jens Sjöström

Mitt namn är Jens Sjöström, jag är 48 år och bor sedan 23 år i Tullinge. Sedan fyra år tillbaka är jag oppositionslandstingsråd för Socialdemokraterna och ansvarar främst för personalpolitiska frågor och regionens långsiktiga planering. Innan dess var jag kommunalråd och kommunstyrelsens vice ordförande i Botkyrka.

Grunden för hela mitt politiska engagemang är min övertygelse om att jämlika samhällen skapar trygghet, framtidstro och viljan hos människor att visa sina bästa sidor gentemot varandra. Jämlika samhällen blir också framgångsrika samhällen, därför är Sverige idag både ett av världens mest jämlika men även mest framgångsrika länder. Men alla får inte samma förutsättningar i livet. Klyftorna i Stockholmsregionen är stora inom många områden som folkhälsa, livslängd, utbildningsnivå och om du har arbete eller inte.

Stockholms läns landsting har de senaste 12 åren styrts av den moderatledda alliansen, de senaste fyra åren med stöd av Sverigedemokraterna. Resultatet är en vård som inte håller ihop och där patienten kommer i kläm, där den ideologiska privatiseringsivern fått gå före patienternas behov och där landstingsmoderaterna hellre använder skattepengar till att köpa in dyra konsulter än att ha förtroende för att vårdens personal besitter kunskap om hur verksamheten bäst bedrivs. När de privata vårdbolagen själva får välja hamnar inte vården där den behövs utan där det är mest lönsamt. I vår kommun Botkyrka har inga nya vårdcentraler tillkommit, trots att befollkningen ökat kraftigt. Istället har specialistvård försvunnit från vår kommun samtidigt som mängder av ny specialistvård och vårdcentralet etablerats på Östermalm, Norrmalm och i Täby. 

Nu är det dags för en ny inriktning för Stockholms läns landsting efter 12 år av moderatlett alliansstyre. Vårdpersonalen är grunden för att all vårdverksamhet ska fungera och vara patientsäker. Genom bättre löneutveckling, arbetstider som gör att personalen orkar, samt rätt till fortbildning, kompetensutveckling och specialiseringsutbildning kan vi få fler att vilja och orka jobba kvar inom Stockholms läns landsting. Då krävs att resurserna läggs på vår egen personal, inte på konsulter eller inhyrd personal som kostar dubbelt så mycket, eller på dyra sjukhusbyggen som NKS och som äter upp vårdens pengar.

Vården ska finnas i hela vårt län och vård ska ges efter behov, inte bero på var du bor eller vem du är.

Vårdens pengar ska gå till vård och dina intressen ska gå före vårdbolagens!

Läs mer om alla våra kandidater