top of page

Politik

Tillsammans tar vi Botkyrka framåt!

Vi tror på ett samhälle där välfärden är lika stark som självklar. Där alla barn ska lyckas i skolan, där du får åldras med omsorg och värdighet och där alla får leva sitt liv i trygghet. 

SKOLAN KOMMER FÖRST!

Det går bra för Botkyrkas skolor. Fler än någonsin tar studenten, betygen stiger mest i Stockholms län och kunskapsresultaten ökar. Det är ett resultat av att vi Socialdemokrater alltid prioriterar skolan. Och det ska vi fortsätta göra.

Vi vill: 
 

 • Införa vårt framgångsrika trygghetsprogram MVP och Tåget på alla skolor. Ordning och reda ska vara självklart och därför vill vi införa mobilfria skolor.
   

 • Utöka våra obligatoriska språktester vid nyanställning av personal i förskolan och grundskolan.
   

 • Införa ett maxtak för andel nyanlända per klass i kommunens skolor samt säkerställ att nyanlända elever så snabbt som möjligt hamnar i ett svensktalande sammanhang.
   

 • Fortsätta anställa fler vuxna i skolan och på fritids för att avlasta lärare och stötta elever. Vi vill bygga nya skolor och där den nya “superskolan” i Hallunda går i fronten.
   

 • Säkra att alla elever, inte minst elever i särskolan, är garanterade god tillgång till elevhälsa kuratorer, skolsköterska, skolläkare, psykolog och annan personal med specialpedagogisk kompetens. 

ALLA SOM KAN JOBBA SKA JOBBA

Ett arbete skapar egenmakt och frihet, men det stärker också stabiliteten och sammanhållningen i våra kommun. Vi vill att fler Botkyrkabor ska ha ett arbete att gå till. Jobben ska komma med schyssta villkor och en lön det faktiskt går att leva på. Vi ska motverka otrygga anställningar och diskriminering på arbetsmarknaden. Vi behöver också se till att våra företag fortsätter frodas och har möjlighet till att växa.


Vi vill:
 

 • Ha fler yrkeshögskoleutbildningar för att matcha arbetsmarknadens behov och få fler i sysselsättning.
   

 • Kraftigt öka antalet arbetstillfällen i Botkyrka - bla. genom att fortsätta utvecklingen av Tillväxt Botkyrka och Södra porten. 
   

 • Planlägga mer mark för företagsetablering så att befintliga företag och nya kan växa sig starka i Botkyrka. 
   

 • Förbättra servicen till företag i kommunen. 
   

 • Stärka kommunens arbete med studie- och vägledning och yrkesprogram på gymnasiet i samarbete med näringsliv och branschorganisationer.

 

TRYGGHET
- ALLA SKA VARA TRYGGA I BOTKYRKA

Du ska vara trygg i ditt område, på din gata och i ditt hem. Därför vägrar vi vara blåögda för dagens samhällsproblem och vi ska vända på varenda sten för att krossa segregationen och den organiserade kriminaliteten.

Vi vill:
 

 • Fortsätta stärka samarbete mellan kommunen, polisen, Botkyrkabyggen, civilsamhälle och andra samhällsviktiga aktörer. Så vi kan agera, konfiskera och förhindra.
   

 • Stoppa rekrytering till kriminalitet. Det gör vi genom ett omfattande förebyggande arbete med starka vuxna, starka skolor och en stark socialtjänst.
   

 • Strypa pengarna. Vi måste agera hårt och systematiskt mot välfärdsbrottsligheten som i dag är en inkomstkällan i miljardklassen för den organiserade kriminaliteten genom hårdare kontroller och granskningar.
   

 • Stärka socialtjänstens arbete med att tidigt upptäcka och förebygga mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.
   

 • Att alla botkyrkabor oberoende vem du är, vart du kommer ifrån eller vem du älskar ska få leva ditt liv fritt från förtryck. Där vill vi utöka arbetet mot hederrelaterat våld och förtryck. 

BOSTÄDER

Alla ska vilja bo i Botkyrka. Här möts natur och stad. Därför ska det vara rent, snyggt och levande i våra områden. Det ska finnas bostäder när man vill flytta hemifrån, när familjen växer och när man bli äldre. Välfärden ska finnas där du behöver den genom närhet till förskolor, skolor, omsorgsboenden, gruppbostäder, trygghetsbostäder och allt annat som gör våra områden trygga och attraktiva.

Vi vill:

 • Ha det rent och snyggt. Smuts ska saneras, blommor planteras och miljö- och trygghetsvärdar ska finnas i alla områden.
   

 • Lansera “Min första bostad”, med billiga och lättillgängliga bostäder för yngre.
   

 • Fortsätta ta fram minst 500 nya bostäder per år.
   

 • Rusta upp gamla byggnader och fastigheter samtidigt som vi bygger nytt, förtätar och förbättrar våra stadsdelar. 
   

 • Ta fram ett nytt boendekoncept för våra äldre, ett sk ”community tanke”.
   

SENIORPOLITIK

Livskvalité ska finnas hela livet. Man ska få åldras i trygghet och samhällets stöd ska finnas där när du behöver och på det sätt du behöver. Allt fler är också pigga allt längre och fler 100-årstårtor bakas för varje år. Därför ska det finns spännande saker att göra och lära sig i alla åldrar och överallt i kommunen.

Vi vill:
 

 • Att du ska veta vem som kommer. Man ska få åldras i trygghet och därför ska det finnas ett maxtak för antal personal per omsorgstagare.
   

 • Svenska språket ska vara självklart hos personalen och behovet av fler språk ska matchas mot behov.
   

 • Utöka de populära mötesplatser för seniorer till alla kommunens stadsdelar och ta fram en digital fixar-tjänst för den som behöver hjälp med att betala årsavgiften till orienteringsklubben eller andra digitala ärenden.
   

 • Att alla över 70 år ska vara garanterade att få ett boende anpassat efter sina behov.
   

 • Att personalen ska må bra. Därför vill vi att heltid ska vara norm och erbjuda kontinuerlig fortbildning t ex inom demens, palliativ omvårdnad och hemkunskap.

KLIMAT OCH MILJÖ

Vi ska värna miljö, klimat och hälsa. Därför måste vi se till att vi arbetar hållbart på alla plan, från skolmat till byggmaterial. Botkyrka har en fantastisk natur, och självklart ska den finnas tillgänglig för alla oss Botkyrkabor och den ska vara skyddad från aktörer som vill utnyttja och förstöra den. 
 

Vi vill:
 

 • Stoppa avfallsbrottsligheten – därför kommer vi fortsätta kräva hårdare lagstiftning som gör det möjligt att stoppa fuskföretagen. 

 • Att det ska va lätt att hitta därför ska det finnas tydligare skyltning och markering av stigar och stråk. Vi vill också anlägga en promenadväg runt Tullingesjön.
   

 • Ta fram en vägledningstjänst stötta upp omställning till ett mer hållbart Botkyrka.
   

 • Med hjälp av näringslivet, öka tillgången till laddstolpar och miljövänlig tankning.
   

 • Att kommunen ska fortsätta minska sina koldioxidutsläpp och vi ska ställa höga hållbarhetskrav på att kommunala fastigheter och nybyggnationer.

IDROTT OCH KULTUR

Alla ska ha tillgång till kultur och en aktiv fritid. Det tycker vi är självklart. Kulturen ska leva och växa och därför vill vi att Botkyrka ska vara rikt på offentlig konst och utsmyckning. Alla ska kunna ha en rik fritid oberoende plånbok eller postkod därför fortsätter vi stärka våra fantastiska föreningar och manar fler unga till att läsa.

Vi vill: 

 • Stärka Botkyrkas redan väletablerade identitet som en sportkommun genom att skapa idrottsnoder i Brunna och Storvreten.
   

 • Tillhandahålla ateljéer för konstnärer och konsthantverkare.
   

 • Rusta upp Fittjabadet och bygga nytt badhus i Storvreten.
   

 • Utveckla Alby folkhälsopark och Botkyrkabornas möjlighet till spontanidrott.
   

 • Fortsätta satsa på biblioteken och starta en offensiv kampanj för att öka läsandet bland unga.

Kontakt

Nedergårdsvägen 24, 147 40 Tumba


Ombudsman: lucas.nykvist@socialdemokraterna.se

070-291 11 89

 • Facebook - Vit Circle
 • Instagram - Vit Circle

DEMOKRATI

Din röst ska höras. Alla Botkyrkabor ska känna sig hörda och respekterade. Och i Botkyrka måste vi se all den kompetens som finns ute bland våra medborgare. år kommun bär historia från hela världen. Här talas över 100 olika språk och över 160 nationaliteter bor i kommunen. Internationella frågor spelar stor roll för många Botkyrkabor och måste sättas högt på agendan.

Vi vill:
 

 • Genomföra fler kommunala rådslag och andra satsningar gör det enklare att vara med och påverka Botkyrkas utveckling.
   

 • Stärka samarbetet med civilsamhället i syfta att öka ungas egenmakt, exempelvis mentorskapsprogram och utbildningar.
   

 • Införa ett kommunalt råd för minoritetsfrågor.
   

 • Att fler erkänner Seyfo – och andra folkmord som drabbat världen. Därför vill vi införa minnesdag för offer för folkmord.
   

 • Stötta grundandet av ett araméeiskt språkcentrum.

REGION STOCKHOLM KAN BÄTTRE

Vårt län är landets rikaste. Här finns alla förutsättningar för att skapa en trygg vård med korta köer och en kollektivtrafik som det går att lita på. Tyvärr ser det inte ut så när Moderaterna och de blågröna partierna styr.

Vi vill ta tillbaka kontrollen över välfärden för att återigen bygga en region med framtidstro. Det gör vi genom att sätta välfärden först, med satsningar på sjukhusen, vårdcentralerna och vårdpersonalen, istället för nya marknadsexperiment, konsultnotor och jävsaffärer. Men också genom att investera i företagen, forskningen och människorna som bor här.


Vi vill:
 

 • Rusta Stockholms sjukhus och anställ mer personal med bättre villkor, inga fler varsel eller långa köer.
   

 • Satsa mer pengar på vårdcentralerna och bygg ut vården i hela länet, exempelvis ett närsjukhus i Botkyrka. 
   

 • Återöppna Barn och ungdomsmottagningen i Tullinge och stoppa nedläggningen av BUP i Hallunda.

bottom of page