top of page

Mittensamarbetet bryter med Centerpartiet

Vi har idag kontaktat Centerpartiet i Botkyrkas gruppledare för att meddela att vårt samarbete med Centerpartiet nu upphör. Därmed lämnar Centerpartiet Mittensamarbetet som styr i Botkyrka.


Det är mycket tråkigt, men vi fyra partier har kommit fram till att vi inte längre kan fortsätta efter en längre tid av samarbetssvårigheter. I slutändan handlar ett politiskt samarbete om förtroende, ett förtroende som våra partier i dag inte längre har för Centerpartiet i Botkyrka.

Den politiska plattform som vi har arbetat fram gäller fortsatt och den politiska inriktningen för Mittensamarbetet består - vi kommer fortsatt styra Botkyrka.


Vi kommer under hösten presentera en för Botkyrkaborna viktig budget där vi fokuserar på att alla barn i Botkyrka når framgång i skolan. Vår skola präglas av en lugn studiemiljö med starkt fokus på lärande. I vår budget prioriteras också omsorgen för Botkyrkas invånare, den ska leverera en hög tillfredsställelse. Tryggheten är en av de viktigaste frågorna för Botkyrkas invånare. Vi driver en aktiv politik för att stoppa gängbrotten, droghandeln och det hedersrelaterade förtrycket. Vi planerar för ett hållbart Botkyrka där den biologiska mångfalden bevaras. Botkyrka ska också fortsatt vara en framgångsrik näringslivskommun med en varierad näringssektor som genererar många jobbtillfällen för lokalbefolkningen.


Vårt Botkyrka är ett Botkyrka där alla medborgare har lika möjligheter att utvecklas!


Emanuel Ksiazkiewicz, gruppledare Socialdemokraterna i Botkyrka

Stefan Dayne, gruppledare Kristdemokraterna i Botkyrka

Ing-Marie Viklund, gruppledare Liberalerna i Botkyrka

Niklas Gladh, gruppledare Miljöpartiet de gröna i Botkyrka

Comentários


bottom of page