top of page

Styrelsen föreslår Emanuel Ksiazkiewicz till gruppledare och kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka

Socialdemokraterna i Botkyrkas styrelse har idag den 12 mars beslutat att föreslå årsmötet Emanuel Ksiazkiewicz till gruppledare och kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka. Emanuel är 35 år och uppväxt i Norsborg.


Efter att ha genomfört intervjuer med de nominerade och fört diskussioner har styrelsen landat i att Emanuel är det självklara valet att nu ta över rollen som kommunstyrelsens ordförande. Det fanns heller inga andra förslag vid omröstningen i styrelsen.


Emanuels erfarenhet från politiken i kommunen och hans ledaregenskaper gör honom till den idealiska personen att leda kommunen framåt. Trots sin ålder har han lång erfarenhet från kommunalpolitiken i Botkyrka kommun, varav sju år som ordförande i utbildningsnämnden och han har god kunskap för de utmaningar och möjligheter som kommunen står inför.


Under sina år som medlem i Socialdemokraterna har Emanuel haft en rad uppdrag, utöver som ordförande i utbildningsnämnden. Han har varit föreningsordförande för Norsborgs S-förening och ordförande för bland annat den kommunala demokratiberedningen och dialogkommissionen. Han ledde arbetet med projektet Håll ihop Botkyrka och har under de senaste mandatperioderna varit mycket delaktig i arbetet med att ta fram partiets kommunalpolitiska handlingsprogram.


Jag och styrelsen är övertygade om att Emanuel Ksiazkiewicz är rätt person att axla det stora ansvar som det innebär att nu leda kommunen.


Förslag på Yasemin Ergül som nytt kommunalråd


När styrelsen nu föreslagit Emanuel Ksiazkiewicz som kommunstyrelsens ordförande, så uppstår en vakant plats som ordförande i Utbildningsnämnden. Styrelsen har därför beslutat att föreslå Yasemin Ergül till posten som ordförande för Utbildningsnämnden tillika kommunalråd.


Yasemin är uppväxt och bor i Alby och hon har en förankring i kommunen vilket ger henne en god förståelse för kommunens framtida utmaningar och möjligheter. Hon sitter i dag i kommunstyrelsen och har lång erfarenhet av kommunalpolitik, bland annat från kommunfullmäktiges presidium, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden och demokratiberedningen och klimat- och planeringsberedningen.


Jens Sjöström

Arbetarekommunens ordförande

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page