top of page

Täckningsarbetet vid Kagghamra ger resultat!

Räddningstjänsten beskriver att avfallshögen till stora delar nu är täckt av sand. Arbetet med täckningsarbetet har gått bra och enligt plan. Räddningsinsatsen fortgår, bland annat med att täcka in hela avfallshögen. Kommunen förbereder nu hantering och insatser för när räddningstjänst lämnar över ansvaret för det fortsatta arbetet till den privata markägaren som bär det juridiska och ekonomiska ansvaret för marken och eftersläckningsarbetet.

Botkyrka kommun har sedan brandens start samverkat med regionala, nationella och internationella myndigheter och experter för att kunna besluta om skyddsåtgärder. Det har under arbetsgång blivit tydligt att lagarna, direktiven och ansvaret kring avfall och avfallsbränder är ytterst otydliga och ger kommunen begränsade rättigheter att agera. Täckningsarbetet är snart i sitt slutskede. Men arbetet kring Kagghamra är långt ifrån över och det som skett i Botkyrka måste bli en nationell fråga. Under processen har det blivit tydligt att både rådande lagstiftning brister och att det finns begränsade erfarenhet av avfallsbränder i Sverige hos alla ansvariga myndigheter. Det har lett till en enorm frustration och oro hos de drabbade, vilken är helt berättigad. Det här får inte ske igen, lagen måste skärpas nu och erfarenheten måste leda till ny praxis, säger Ebba Östlin (S), ordförande i Kommunstyrelsen Kommunen har och fortsätter genomföra mätningar av såväl luft som vatten. Kommunen kommer att få och publicera en rapport över grund-, yt- och lakvatten under kommande vecka, vilket kommer att vara ett vägledande underlag för hur vi går vidare med vattenfrågorna. Kommunen beslutade att den 6 februari, erbjuda upp till två luftrenare per hushåll som bor inom en radie av 3 kilometer från branden. Denna rekommendation kvarstår från Tom Bellander, professor i miljömedicin. Samtidigt fortsätter kommunens arbete för att få bort sophögen vid Kagghamra. Kommunen har under många år försökt stoppa verksamheten i Kagghamra, och samtliga beslut som fattats har upphävts av både länsstyrelsen och miljödomstolen till förmån för markägaren och bolag som överklagat. Man kan nästan tro att lagarna kring avfallshantering är skrivna av pengagiriga markägare och kriminella företag, så oförsvarbart tandlösa är de. Vi kommer alltid sätta våra medborgare först, och vi som kommun kommer fortsätta att gå in med de skyddsåtgärder som experterna rekommenderar. Men det är fullständigt orimligt att skattebetalarna ska behöva ta smällen och stå för notan när dessa kriminella verksamheter går i stöpet. Vi kommer att utkräva ansvar, säger Ebba Östlin

Comments


bottom of page