top of page

Våra satsningar på skola och trygghet sparar samhället 100-tals miljoner!

Andelen elever i Botkyrka som fått ut en gymnasieexamen har ökat markant sedan 2015 jämfört med länsgenomsnittet i Stockholm. Något som långsiktigt kan spara samhället 200 miljoner. Det visar en ny samhällsekonomisk utvärdering från Uppsala universitet, beställd av Länsstyrelsen Stockholm, som tittat på hur förebyggande arbete i kommuner kan spara samhället pengar.

Ökningen av antal elever som tagit ut gymnasieexamen har skett sedan Botkyrka kommun påbörjade en stor satsning på våldsförebyggande arbete. – Vi har jobbat länge och intensivt med ökad trygghet i våra skolor, bland annat genom att förbättra elevers studiero eftersom vi vet att utbildning är en nyckelfaktor för ungas framtida livsvillkor. Nu ser vi tydliga resultat på att vårt arbete gör skillnad och det är framförallt bra för många elever som får en bättre chans att lyckas i livet och det är dessutom bra att det också kan spara samhället stora pengar, säger Lina Jallow, projektledare för Botkyrka kommuns Våldspreventiva center. Botkyrka kommun jobbar med två våldsförebyggande program i skolan. Mentorer i årskurs nio utbildas som i sin tur utbildar andra elever – inom ledarskapsprogrammet Mentors in Violence Prevention, MVP. I de yngre årskurserna används metoden Tåget där elever, föräldrar och personal får utbildning i hur de kan förebygga våld. Alla skolor som använder Tåget som metod erbjuder exempelvis elevernas föräldrar en utbildning i ABC – kommunens föräldrastöd. – Kostnaderna för våld, ohälsa och utanförskap är stora och påverkan på både individer och samhälle påtagliga. Botkyrka och Norrtälje är kommuner som har prioriterat det främjande och förebyggande arbetet. De har väl uppbyggda strukturer för ett samordnat arbete och kunnig personal som vet vilka insatser och metoder som har stöd i forskning vilket spelar in i det goda resultatet, säger Kajsa Lönn Rhodin, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Stockholm. Antalet elever i årskurs 6 som klarar kunskapskraven i Botkyrka har också ökat under perioden 2014 till 2019, och Botkyrkas ökning är större än genomsnittet i Stockholms län, visar rapporten. Kunskapskrav är viktiga faktorer för människors framtida hälsa, menar forskarna i rapporten. – Att ta studenten är den bästa garanten för att få ett bra liv på rätt sida lagen. Och vi ska göra allt för att se till alla når dit. Därför fortsätter vi rikta omfattande resurser till skolan och trygghetsarbetet. Jag blir enormt glad av resultaten, men framförallt mer trygg och säker på att vi i Botkyrka leder vägen för en enormt viktig utveckling, säger Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka kommun. Fler resultat från rapporten

  • 2019 tog 91 procent av gymnasieeleverna i Botkyrka ut en examen, jämfört med 77 procent år 2015. I Stockholm var de siffrorna 90 procent 2019 och 87 procent 2015. Den totala besparingen i samhället då fler i Botkyrka är gymnasiebehöriga är enligt forskarna 200 miljoner kronor. Det gäller från att Botkyrka-eleverna lämnar skolan med godkända betyg till och med de fyller 65 år.

  • Elever på MVP-skolor har upplevt en ökad trygghet sedan 2016.

  • Misstanke om våldsbrott hos ungdomar i åldern 12-20 år har minskat mellan 2015-2019 med cirka fyra procent.

  • Det har skett en fördubbling av antalet föräldrar som gått kommunens föräldrautbildning ABC.

  • Uppsala universitet, med ledning av Inna Feldman, docent och hälsoekonom, har gjort denna samhällsekonomiska utvärdering av det främjande och förebyggande arbetet i Botkyrka respektive Norrtälje kommun. Det är Länsstyrelsens Stockholm som beställt rapporten.


bottom of page