Trygghet ska inte

vara en klassfråga

Tillsammans med dig vill vi bygga nya Botkyrka

Botkyrka behöver fler bostäder, för alla. Vi har bra skolor och fantastiska elever som kämpar varje dag. Samtidigt ser vi att skillnader mellan barn och elevers förutsättningar att nå kunskapsmålen är för stora. Botkyrka har en omsorg med en stor valfrihet. Samtidigt känner allt för många av våra äldre sig ensamma. Botkyrka är en plats där många trivs, något som samtidigt utmanas av otrygghet, skapat av ett fåtal kriminella. Det kan vi aldrig acceptera.

Tillsammans med dig skapar vi nya Botkyrka, tar tag och löser de utmaningar som finns, för att skapa trygghet och framtidstro.

Vi vill satsa på:

  • ‍8000 nya bostäder och blandad bebyggelse
  • ‍Fler vuxna i skolan och mer ordning och reda
  • ‍Servicepaket till alla över 75 år
  • ‍Fler trygghetsboenden och ge äldre rätt att välja boende
  • ‍Ökat samarbete med polisen och fler trygghetskameror 

Rösta på din granne

Visste du att din granne kan vara en av våra kandidater till kommunfullmäktige?

Klicka här för att ta reda på om en kandidat finns där du bor.

Senaste nytt