Socialdemokraterna i Botkyrkas årsmöte flyttas från 21 mars till den 18 april 2020.

Styrelsen har efter överläggningar beslutat att ställa in vårt årsmöte som var planerat till nu på lördag den 21 mars. Detta för att minska smittorisken men också för att fler medlemmar ska kunna delta på årsmötet som är vårt högsta beslutande organ i arbetarekommunen. Även personer med lindriga symptom ska vara hemma. Detta hade i praktiken inneburit ett mycket stort manfall inför detta årsmöte, givet att virusutbrottet sammanfaller med den allmänna förkylningsperioden i vårt land.

Styrelsen har beslutat att skjuta fram årsmötet en månad, till lördag den 18 april (med reservation för att datumet återigen kan komma att ändras). Vi har ett beslut från Partistyrelsen om dispens att årsmöten i arbetarekommunerna inte behöver genomföras före sista augusti.

Vi rekommenderar fortsatt att inte genomföra fysiska möten som inte är nödvändiga. Men försök gärna genomföra planerade möten via telefonsamtal och andra digitala kanaler så verksamheten inte helt stannar av. Samhället kommer den kommande tiden behöva vår organisering!

Styrelsen genom Serkan Köse